nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Hvorfor henvende sig til en psykolog?

Problemer, konflikter, livskriser eller udviklingsønsker kan danne grundlag for henvendelse til en psykolog.

Gennem livet kommer vi alle gennem svære perioder eller oplever problemer, som kan være vanskelige at håndtere. I sådanne perioder er den støtte, familie og venner kan give, måske ikke tilstrækkelig.

I svære livsperioder og i vanskelige situationer vælger mange mennesker at gå til psykolog. Fordelen ved at gå til psykolog er, at man taler med en person, der kan forholde sig objektivt til problemstillingerne, og som har viden, ekspertise og erfaring vedr. psykologiske problemer.

 

Ønske om udvikling

Mange henvender sig fordi de ønsker at arbejde med deres personlige udvikling.

Et samtaleforløb hos en psykolog vil være dit personlige og fortrolige ”udviklingsrum”. Her kan du få indsigt i dine kognitive strategier, blive klogere på dig selv og få hjælp til at igangsætte konstruktive personlige forandringsprocesser.

Samtalerne giver dig indsigt, viden og inspiration til at skabe personlig forandring, og til at bryde dine gamle vaner og mønstre.

 

Problemer, der virker uoverskuelige

Problemer kan ind imellem virke uoverskuelige og problemer kan naturligvis være af vidt forskellig art. Via samtaler hos en psykolog får du indsigt i dine egne tanker og følelser. Gennem et forløb bliver du klar over, hvordan dine reaktionsmønstre og dybere grundantagelser påvirker din adfærd, din evne til at løse problemer, dine valg og din psykiske balance.

Et forløb hos en psykolog kan give en egen indsigt, der gør det muligt at bearbejde problemerne og skabe psykisk balance i dit system.

 

Trivsel

Vi har alle brug for glæde og trivsel i livet, det være sig både privat, på arbejdet eller på studiet. Når vi trives yder vi bedst, vi fungerer godt med andre mennesker og vi kan bedre håndtere irritationer.