Psykolog Kristina Mølgaard
- medlem af Dansk Psykologforening
Forside

Hvorfor henvende sig til en psykolog?
Gennem livet kommer vi alle gennem svære perioder eller oplever problemer som kan være svære at håndtere. I sådanne perioder kan vi opleve, at den støtte familie og venner kan give ikke er tilstrækkelig til, at hjælpe én gennem den vanskelige situation.

I svære livsperioder og i vanskelige situationer vælger mange mennesker at gå til psykolog. Fordelen ved at gå til psykolog er, at man taler med en person, der kan forholde sig objektivt til problemstillingerne, og som har ekspertise og erfaring til at løse de psykologiske problemer, man måtte have.

Forskellige problemer, konflikter, livsdilemmaer eller ønsker kan danne grundlag for henvendelse til en psykolog.


Ønske om udvikling
Mange henvender sig fordi de ønsker at udvikle sig og har brug for hjælp til at igangsætte konstruktive personlige forandringsprocesser.

Det kan være svært at bryde vaner og mønstre, hvorfor et forløb hos en psykolog kan fungere som et samtaleforum, der kan give klarhed over mønstre, medføre nye erkendelser og dermed give den ønskede viden og inspiration til at skabe personlig forandring.

Problemer, der virker uoverskuelige
Problemer kan ind imellem virke uoverskuelige og problemer kan naturligvis være af vidt forskellig art. Via samtaler hos en psykolog kan man få ny forståelse og indsigt i tanker og følelser og blive klar over, hvordan reaktionsmønstre eksempelvis påvirker måden at møde andre mennesker og måden at anskue problemer.

Et forløb hos en psykolog kan give en egen indsigt, der gør det muligt at klare eller løse problemerne. Ikke alle problemer kan helt fjernes, men de kan bearbejdes og via dette føre frem til redskaber, der giver mulighed for at håndtere problemerne på nye måder.


Trivsel
Vi har alle brug for at trives i vort daglige liv, det være sig både privat, på arbejdet eller på studiet. Når vi trives yder vi bedst, vi fungerer godt med andre mennesker, vi kan bedre håndtere irritationer og vi kan mærke, at glæden er et bærende element i dagligdagen.Psykolog – En beskyttet titel

Psykologtitlen er en beskyttet titel og er derfor også din garanti for en teoretisk relevant baggrund og en anvendelse af metoder, der er videnskabeligt anerkendte. Psykologens uddannelsesmæssige baggrund kan enten være en cand. psych. eller en cand. pæd. psych. Psykologer har tavshedspligt og skal følge de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.