Autoriseret psykolog i Aarhus. Medlem af Dansk Psykolog Forening

Ledelses- og proceskonsulent

Foredragsholder og kursusleder.

 

Mit faglige værdi- og arbejdsgrundlag

Bærende for enhver relation er troværdighed og tillid - dette vægtes højt i alle mine opgaver og kontaktflader

Mine klienter og kunder skal have viden og indsigt, som gør egen forebyggelse og fastholdelse af hensigtsmæssige strategier mulig - dette tilstræber jeg ved altid at formidle viden og give den nødvendige psykologiske procesindsigt.  

Viden, indsigt og et arbejdsgrundlag, der er stærkt funderet i både evidens, teori og opnåede erfaringer er min ballast. Samtidig er dette mine klienters og kunders sikkerhed for, at kvaliteten er god.

Mit arbejde har udgangspunkt i et positivt procesfokus hvor problemoplevelser bearbejdes og bevæges gennem faserne Problem - Ønske - Handling. Det er naturligt at støde på problemer, det er naturligt at være uenige og derfor skal vi kunne tale om problemer på konstruktive måder. Problemoplevelser kan benævnes og bearbejdes så det bliver muligt, at skabe en fælles bevægelse i retning af ønsker og nye handlinger.

Det vigtigste ... og helt grundlæggende for alt hvad jeg beskæftiger mig med er, at jeg brænder for det jeg gør!

 


Uddannelser

2008 Autoriseret psykolog - Egen psykologpraksis i Aarhus C - ”Psykolog Kristina Mølgaard”

2004 Cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Speciale om ”Forandringers indflydelse på lærernes arbejdsliv”

2002 AKT-lærer - Fokus på relationen til børn med særlige vanskeligheder. 

1994 Lærer fra Århus Fællesseminarium - Arbejdede 8 år som folkeskolelærer. 

 

Kortere uddannelser og kurser - udvalgte eksempler

Det terapeutiske område - kurser/udd.: Metakognitiv terapi. Kognitiv terapi. Mindfulness - Aarhus Universitet. Mindfulness/Bevidst nærvær - Vibeke Adler

Organisation/skole - kurser/konferencer: Psykisk arbejdsmiljø, Social Kapital, Inklusion, Professionel dømmekraft etc.

 

Uddannet Team-danmark eliteinstruktør indenfor sportsdans. Fra eliteidrættens og dansens verden også uddannet internationel dommer og træner. 

Jeg har tidligere arbejdet som konsulent i reklamebranchen, underviser og konsulent på kurser indenfor jobsøgning og personlig udvikling. Har også tidligere arbejdet som instruktør på bl.a. Skuespillerskolen i Århus, som professionel koreograf, som folkeskolelærer gennem 8 år og som faglig konsulent i Frie Grundskolers Lærerforening. Har i en periode været tilknyttet sygesikringens ”Føl-ordning”, hvorfor jeg har erfaring med behandling af meget forskelligartede problemstillinger.

 

Psykolog – En beskyttet titel

Psykologtitlen er en beskyttet titel og er derfor også din garanti for en teoretisk relevant baggrund og anvendelse af metoder, der er videnskabeligt anerkendte.

Psykologer har tavshedspligt og skal følge de etiske retningslinjer for nordiske psykologer.